FULLTEXT vyhľadávanie:Organizátor:

Typ podujatia:

Krajina:

Termín:Diskusia: Slovinsko - 4 krát NAJ
Slovinsko 2017
Tento odkaz bude fungovať 2 mesiace (do konca októbra 2017). Fotky a videá si posťahujte :)
https://drive.google.com/drive/folders/0BzP9Vjlxupr-MEdlR2VQVXQ2REE?usp=sharing
Fotky a videá sa dajú sťahovať jednotlivo aj hromadne.
(Viktor)
2017-09-07
16:38:25